System rejestracji na uroczystości absolutoryjne 2022 jest w trakcie aktualizacji