1. Przemówienie Rektora.
2. Przemówienie Dziekana. 
3. Przemówienie absolwenta.
4. Kwiaty dla stołu prezydialnego.
5. Rozdanie nagród dla wyróżnionych studentów.
6. Występ chóru.
7. Nadanie absolutorium przez Dziekana.
8. Gaudeamus.
9. Zdjęcia z absolwentami.
10. Zakończenie.