Informacja o terminach prób absolutoryjnych w 2020 roku zostanie zaktualizowana. 

Próby odbędą się w Auli UAM (w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1). Próby są obowiązkowe. Prosimy o obecność każdego studenta na jednej próbie absolutoryjnej (tej, która bezpośrednio poprzedza uroczystość, na którą student jest zapisany).