Informujemy, że wszystkie zdjęcia oraz filmy są dostępne na serwerze. 

Prosimy o ich trwałe zapisanie, ponieważ materiały będą dostępne tylko przez rok.

Aby pobrać dany film należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać „Zapisz link jako…”. Pobieranie zdjęć rozpocznie się automatycznie, są one spakowane w formacie „rar”. 

Zdjęcia i filmy z 2019 roku

Zdjęcia:

>Tutaj<

Filmy :

>Tutaj<

Zdjęcia i filmy z 2018 roku

Zdjęcia:
>Tutaj<  

Filmy :
>Tutaj<