Informujemy, że wszystkie zdjęcia oraz film z uroczystości są już do pobrania.

Prosimy o ich trwałe zapisanie, ponieważ materiały będą dostępne tylko przez rok.


Zdjęcia i filmy z 2018 roku

Zdjęcia:
>Tutaj<  

Filmy :
>Tutaj<

Zdjęcia i filmy z 2017 roku 

Zdjęcia: 
>Tutaj< 

Filmy : 
>Tutaj<