Absolutorium jest symboliczną uroczystością, która podsumowuje oraz kończy studia. Jest uroczystością dobrowolną, niezwiązaną bezpośrednio z tokiem studiów, natomiast jest przeznaczona dla osób, które w danym roku kończą naukę. 

Absolwent otrzymuje kartę absolutoryjną, która nie jest dokumentem poświadczającym zakończenie studiów, jest ona pamiątką udziału w uroczystości. 

Absolutorium to przede wszystkim wspomnienie… Wspomnienie wszystkich chwil związanych z Uczelnią oraz niezwykłą przygodą jaką są studia. Każdy student ma możliwość zaproszenia swoich gości, rodzinę, znajomych, którzy pragną to święto spędzić i przeżyć z absolwentem. 

W zakładce galeria znajdą Państwo przykładowe zdjęcia z uroczystości.

Vivat academia, vivant professores!