Terminarz Uroczystości Absolutoryjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
2019 r. –>pobierz