Osoby odpowiedzialne za organizację uroczystości na wydziałach:

Wydział Anglistyki

Wydział Fizyki

Wydział Neofilologii

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Wydział Matematyki i Informatyki

Filip Gratkowski – 669 596 669

 

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Prawa i Administracji

Wydział Historyczny

Filip Czarnota – 791 653 528

 

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wydział Nauk Społecznych

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Teologiczny  

Bartosz Bartkowiak – 504 499 932

 

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Emilia Czyżak – 785 936 210

Biuro Fundacji:
Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
pokój nr 117
(czynne tylko w godzinach dyżurów)

KONTAKT: 

mail: absolutoria@fundacjapoznan.pl