Adres biura:
Collegium Chemicum UAM
ul. Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
pokój nr 46
(czynne tylko w godzinach dyżurów)

KONTAKT: 

mail: absolutoria@fundacjapoznan.pl 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ UROCZYSTOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW:

Wydział Anglistyki
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Wydział Neofilologii
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Studiów Edukacyjnych
Karolina Burnagiel – 698 813 993

Wydział Biologii
Wydział Fizyki
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Agnieszka Mieszczanowicz – 697 436 468

Wydział Chemii
Wydział Historyczny
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Wydział Prawa i Administracji
Filip Czarnota – 791 653 528

Wydział Teologiczny
Emilia Czyżak – 785 936 210